Hyvää Uutta Vuotta 2018

Joulukirje 2017, joka lähetettiin jäsenistölle löytyy myös tämän kotisivun sivupalkista Uutiskirje -osiosta. Varsinainen kokous 8.7.2017 Porissa päätti muuttaa säännöt ainaisjäsenyyden osalta, joka poistui. Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt uudet säännöt 11.12.2017 ja vuoden 2018 jälkeen on mahdollisuus liittyä henkilöjäsenenä tai perhejäsenenä. Jäsenet jotka ovat vuoden 2017 loppuun mennessä maksaneet ainaisjäsenyyden ovat ikuisesti ainaisjäseniä. Lapset alle 18 vuotiaat ovat voineet olla vanhempiensa ainais perhejäsenyydessä ilman erillismaksua. Lapsen täyttäessä 18 vuotta päättävät he itse oman jäsenyytensä. Poikkeuksen tekevät ne lapset, joista on maksettu erillinen ainaisjäsenyys alle 18 vuotiaina ja mikäli nuori ei halua säilyttää jäsenyyttä täytettyään 18 vuotta on hänellä oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. 

JÄSENMAKSUT KAUDELLE 2018-2021

Henkilöjäsenmaksu on 10 € / joka vuosi tai neljältä vuodelta kerrallaan yht. 40 €.

Perhejäsenmaksu 20 € / joka vuosi tai neljältä vuodelta kerrallaan yht. 80 €.

Sukuseuran uusi hallitus (katso Toimihenkilöt).

Sukujuhlatilaisuuden 8.7.2017 ryhmäkuva (2 erilaista) on tilattavissa valokuvaliike Studio Kuvakapu nettisivuilta www.kuvatilaus.fi tunnuksella PTCC2S.

TAPAHTUMAT VUONNA 2018

Kirjatyöryhmä kokontuu Karijoella 3.1.2018

Matkatyöryhmä

Kevään hallituskokous Vantaalla 14.4.2018

Syksyn hallituskokous

 

Sukuseuran sähköposti osoite on

alavakkuri.hakamaki(at)gmail.com